ПРАВИЛА  И  УСЛОВИЯ 


1. Pieteikšanās uz nodarbībām

1.1. Pieteikties uz nodarbībām iespējams tikai: a) caur online-veikali  vai b) klātienē – Berga Bazārā, Elizabetes 85A.

1.2. Studijai ir tiesības atteikt dalību nodarbībās, nenorādot iemeslu, un atgriežot naudu.

1.3. Samaksātā nauda par nodarbībām netiek atgriezta un nokavētās/neizmantotas nodarbības netiek kompensētas vai citādi aizstātas ar citām.

1.4. Studijā var iegādāties Dāvanu sertifikātu/-us, sākot no 40EUR vērtībā kursiem un nodarbībām. Sertifikātu vērtība/-as nesummējas un ar tiem nevar apmkasāt akcijas preces. 


2. Studijas apmeklējums

2.1. Jūsu izvēlētās un apmaksātās nodarbības varat apmeklēt Jūs vai cita persona pēc Jūsu izvēles, to iepriekš saskaņojot ar Studiju. Tādējādi Jūs varat nodot savas tiesības apmeklēt nodarbības vai kursus jebkurai citai personai, ciktāl tas nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

2.2. Vēlams ierasties Mākslas studijā “Idealist” (uz nodarbībām vai kursiem) laicīgi, bet ne agrāk kā 10 minūtes pirms attiecīgās nodarbības sākuma.

2.3. Lūgums pēc nodarbības sakārtot savu darba vietu. (nomazgāt lietotos traukus un instrumentus utt.)

2.4.Nokavētās/neizmantotas nodarbības netiek kompensētas vai citādi aizstātas ar citām.

2.5.Ieteicams bruņoties ar labu noskaņojumu, smaidu un vēlmi apgūt ko jaunu vai vienkārši izbaudīt atmosfēru. 


3. Studijas apmeklējuma ierobežojumi

3.1. Nodarbības notiek mākslas studijas “Idealist” telpas, Berga Bazārā, Elizabetes ielā 85A, vai citā iepriekš noradītā  vietā.

3.2. Studijā aizliegts atrasties alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

3.3. Aizliegts ierasties Mākslas studijā “Idealist” ar dzīvniekiem neatkarīgi no to veida un izmēra.

3.4.Aizliegts ierasties uz nodarbībām kopā ar vēl kādu cilvēku - kā pieaugušu, tā bērnu.


4. Atbildības ierobežojums

4.1. Studija nepiedāvā profesionālu vai specializētu izglītību, tādējādi tā nepiedāvā nekāda veida sertifikāciju, akreditāciju vai citu ārpus studijas atzītu izglītību vai iemaņas. Studijas nodarbības ir uzskatāmas par izklaides un brīvā laika pavadīšanas pasākumu.

4.2. Studija neuzņemas nekāda veida atbildību par klientu atstātajiem darbiem un personīgām mantām.

4.3. Studentu nodarbībās radītie darbi tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 (vienu) mēnesi. Pēc šī termiņa notecējuma Studijai ir tiesības ar tiem rīkoties kā ar savu mantu - iznīcināt, atdot, pārdot, dāvināt.


Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

DISTANCES LĪGUMS 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 20 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.